0422 323 0023

Kalite Politikamız

Kalite ve Çevre Politikamız

FURKANLAR İNŞAAT; toplumsal sorumlulukların bilincinde, ülke mimarisine katkıda bulunarak, güvenli yaşam alanları inşa eden bir şirket olarak aşağıdaki kalite politikasını benimsemiştir.

- Türkiye'deki yaşam kalitesini yükseltmek,
- Uluslararası düzeyde hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,
- Her projesinde malzeme, tasarım, işçilik ve hizmet kalitesini en yüksek seviyede tutmak,
- Deprem yönetmeliğine uygun, ülke mimarisine, ilgili standartlara ve teknik şartnamelere uygun güvenli yaşam alanları yaratmak,
- Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlarken, satış sonrası konut sahiplerinin ihtiyaç ve isteklerini sağlamak,
- Konutları istenilen sürede mülk sahiplerine teslim etmek,
- Tüm projeleri kurumsal kalite yönetimi anlayışıyla sürdürmek,
- Projelerine enerji katmak ve kalite politikasını sonsuz kılmak için kurum içi eğitim programları uygulamak.
- FURKANLAR İNŞAAT en üst düzeyde kalite politikası sağlarken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir.
- Proje ve üretim safhasındaki çevre etkilerini en aza indirmek,
- Çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek faaliyetlerde bulunmamak,
- Üretim faaliyetlerinde, doğal kaynakların en etkin bir şekilde kullanımını ve tasarrufunu sağlamak,
- Tüm proje faaliyetlerini çevre kirliliğini önleyecek şekilde uygulamak,
- Yürürlükte bulunan çevre yasalarına riayet etmek,
- Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası alanlar yaratmak.